Tento projekt je podpořen z Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 - č. 100113281.

V rámci projektu KLIPRO spolupracují dvě české a dvě německé vysoké školy (Technická univerzita v Liberci, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem a Hochschule Zittau/Görlitz) na společném pořádání vzdělávacích akcí, jako jsou například přednášky, workshopy, exkurze a semináře. Cílem je posoudit témata, kterým se projekt věnuje, z interdisciplinárního pohledu, v jejich přeshraničních vazbách a zohlednit i znalosti a zkušenosti z praxe. Tématem projektu jsou klimatické změny obecně, ale i jejich vliv na životní prostředí a zemní stavby, odolnost těchto staveb vůči extrémním vlivům počasí v souvislosti s legislativními a odbornými požadavky. Cílovou skupinou jsou odborníci z praxe, veřejné zprávy, studující a pracovníci vědy a výzkumu v česko-německém pohraničí.

Technická univerzita v Liberci,

Studentská 1402/2,

461 17, Liberec, Česká republika

Vysoká škola v Žitavě a ve Zořečlci,

Th.-Körner-Allee 16,

02763, Zittau, SRN

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,

Králova výšina 7,

400 96, Ústí and Labem, Česká republika

Vysoká škola technická a hodpodářská v Drážďanech,

Friedrich-List-Platz 1,

01069 Dresden, SRN

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte zástupce leadpartnera (doc. Ing. Jan Śembera, Ph.D.) na na e-mailu jan.sembera@tul.cz nebo telefonu +420 485353005.